§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu premierowego Wycinanki.com.pl (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Tablitek Pro – Marcin Iżela z siedzibą w Rzeszowie:ul. gen. Stanisława Maczka 12, posiadająca nr NIP: 8132959726 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook ani Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc, a Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram Inc.

3. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest jest firma Tablitek Pro – Marcin Iżela z siedzibą w Rzeszowie:ul. gen. Stanisława Maczka 12. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się pod adres e-mail: biuro1@tablitekpro.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook oraz Instagram,

b. zaobserwowanie profilu sklepu internetowego Wycinanki.com.pl na Instagramie oraz Facebooku (jeśli nie zrobiło się tego wcześniej),

b. udostępnienie wpisu konkursowego na stories Uczestnika Konkursu,

c. napisanie w komentarzu pod wpisem konkursowym, jaki pomysł na wykorzystanie korka jako dekoracji ma Uczestnik Konkursu.

3. Konkurs trwa do 13.10.2021 r. do godziny 18.

4. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby powiązane z Organizatorem Konkursu.

§ 3. NAGRODA

1. Laureat konkursu otrzyma tablicę korkową dla dziecka w kształcie pieska oraz płytę “Zielone pudełko” zespołu Grzane Wina. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi ponad 180 złotych. 

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę otrzyma jedna osoba, która napisze najlepszy zdaniem Organizatora komentarz i spełni pozostałe wymogi Konkursu.

2. Organizator Konkursu informacje o wyniku Konkursu przedstawi na swoich profilach w mediach społecznościowych do 48 godzin od jego zakończenia i skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez Direct Message.

3. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni od daty przesłania danych adresowych. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności, w przypadku nie przedstawienia danych niezbędnych do wysyłki bądź podania błędnych informacji.